• 146762885-12
  • 149705717

ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ແບັດເຕີຣີ